banner3
Sketch001
xx media social
previous arrow
next arrow

Mengenali PTM

Pertubuhan Tulir Malaysia merupakan pertubuhan bukan kerajaan (NGO) yang telah diasaskan oleh Profesor Dr. Vijayaletchumy Subramaniam, pensyarah Bahasa Melayu Universiti Putra Malaysia (UPM) pada 25 Jun 2015, dan dengan rasminya dilancarkan oleh Profesor Datin Paduka Dato’ Dr. Aini Ideris, Naib Canselor UPM pada 30 September 2017 di bawah Akta Pertubuhan 1966.

Pengumuman

128

PROGRAM BERJAYA

30

ANGGOTA PERTUBUHAN

23

PENCAPAIAN PTM

8

TAHUN BERPENGALAMAN

PROGRAM PERTUBUHAN TULIR MALAYSIA

Program Rekonstruksi Kata Nama Terbitan SJK(T) Selangor

Pertubuhan Tulir Malaysia dengan penuh tulus dan ikhlas menzahirkan sekalung penghargaan dan jutaan terima kasih kepada Tuan Raveendran Nair A/L Kesavan Nair, Ketua Pengarah, Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia (MITRA) atas penyaluran geran dalam melaksanakan Program Rekonstruksi Kata Nama Terbitan SJK(T) Negeri Selangor & Pengedaran Hasil Inovasi Dadu Gergasi Imbuhan PAK21 & Buku Mari Mengenali Alomorf Bahasa Melayu Melalui Teknik GAD kepada 6000 orang murid Tahun 6 di negeri Selangor. Program ini telah dianjurkan oleh Pertubuhan Tulir Malaysia (PTM) dengan kerjasama Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi (FBMK), Universiti Putra Malaysia dan Jabatan Pelajaran Negeri Selangor (JPNS). Sesungguhnya, pelibatan 200 orang guru Bahasa Melayu telah mendapat manfaat melalui program ini. Acara kemuncak telah berjaya diadakan pada 18 Oktober 2022 (Selasa) di Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi), Universiti Putra Malaysia. 

Program Rekonstruksi Kata Nama Terbitan di SMK Langkawi

Program Rekonstruksi Kata Nama Terbitan telah dijalankan di SMK Tunku Putra, Langkawi pada 16 Oktober 2022, pukul 9.00 pagi. Seramai 80 orang guru bahasa Melayu dari sekolah kebangsaan (SK) dan sekolah jenis kebangsaan (SJK) dari Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) Langkawi telah menyertai program ini. Selain itu, Tuan Zamri bin Hanafi, Pengawai SISC+Bahasa PPD Langkawi turut menyertai program tersebut. Program ini diwujudkan untuk mengatasi masalah murid dalam mengenal pasti imbuhan yang terlibat untuk membentuk kata nama terbitan. Program ini dapat memberikan pendedahan kepada guru tentang pengajaran dan pembelajaran kata nama terbitan dalam bentuk inovasi selaras dengan perkembangan minda murid berdasarkan Pembelajaran Abad Ke-21 (PAK21) yang ditekankan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Hasil program ini telah membantu guru untuk menghasilkan bahan pembelajaran kata nama terbitan berdasarkan tahap pemahaman murid masing-masing melalui penerapan elemen grafik secara kreatif.

Hubungi Kami

Jabatan Bahasa Melayu, Fakulti Bahasa Moden & Komunikasi, Universiti Putra Malaysia

+03-8946 8680 / +6016-4120727

tulirmalaysia@gmail.com