Visi, Misi & Objektif

Visi PTM

Menjanakan pembelajaran dan pemudahcaraan ke arah penguasaan kemahiran bahasa Melayu

Misi PTM

Menggilap kaedah PdPc guru ke arah kemahiran bahasa dan melonjakkan tahap pencapaian bahasa Melayu murid

Moto PTM

Guru Tonggak Transformasi Generasi Muda

matlamat pertubuhan Tulir Malaysia