Melaka

Bagi Zon Melaka, seramai 53 orang peserta dipilih untuk menyertai program ini iaitu dari 21 buah sekolah SJKT bawah PPD Alor Gajah, PPD Jasin dan PPD Melaka Tengah.  

Pegawai JPN dan PPD  yang turut terlibat dalam PGCB adalah seperti berikut:

Sekolah-sekolah yang terlibat:

SJK (T), PPD Melaka Tengah: 

 1. SJK (T) Melaka (Kubu)
 2. SJK (T) Bukit Lintang
 3. SJK (T) Paya Rumput

SJK (T), PPD Alor Gajah:

 1. SJK (T) Alor Gajah
 2. SJK (T) Durian Tunggal
 3. SJK (T) Rumbia
 4. SJK (T) Ladang Gadek
 5. SJK (T) Kemuning
 6. SJK (T) Ladang Kemuning Kru Division
 7. SJK (T) Pulau Sebang
 8. SJK (T) Ladang Sg. Baru
 9. SJK (T) Ladang Tebong
 10. SJK (T) Pekan Tebong

 SJK (T), PPD Jasin: 

 1. SJK (T) Batang Melaka
 2. SJK (T) Jasin
 3. SJK (T) Ladang Bukit Asahan
 4. SJK (T) Ladang Bukit Kajang
 5. SJK (T) Ladang Diamond Jubilee
 6. SJK (T) Ladang Jasin Lalang
 7. SJK (T) Merlimau
 8. SJK (T) Ladang Serkam

Perkongsian Ilmu