Bestari Kata Bilangan

RM15.00

  • mengenal pasti dan memahami penggunaan kata bilangan yang tepat dalam penggunaan seharian
  • huraian yang pendek
  • pelbagai info bahasa disertakan
  • penerangan secara berperingkat untuk memudahkan pemahaman murid
  • latihan 3P untuk setiap topik
Category: