PERKONGSIAN KOMPONEN TATABAHASA DALAM PDP BAHASA MELAYU PAK21 (ZON 2: PPD HULU SELANGOR, PPD SABAK BERNAM, PPD PETALING PERDANA, PPD PETALING UTAMA, PPD KLANG)

OBJEKTIF
Membawa transformasi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan (PdPc) guru selaras dengan pembelajaran abad ke-21 (PAK21) dengan mengkhususkan komponen tatabahasa.

HASIL PROGRAM
Guru dapat memperkukuh pemahaman dalam penguasaan komponen tatabahasa dan mempelbagaikan teknik penyampaian PdP mengikut tahap perkembangan minda murid.

Dengan Kerjasama

  1. Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
  2. Pertubuhan Tulir Malaysia
  3. Jabatan Pendidikan Negeri Selangor
  4. Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Selangor
  5. Pejabat Pendidikan Daerah Sabak Bernam
  6. Pejabat Pendidikan Daerah Petaling Perdana
  7. Pejabat Pendidikan Daerah Petaling Utama
  8. Pejabat Pendidikan Daerah Klang

Penaja Utama
Y.B. TUAN GANABATIRAU A/L VERAMAN
AHLI MAJLIS MESYUARAT KERAJAAN NEGERI EXCO SELANGOR

Program melalui Google Meet

Penyerahan Buku

Close Menu
EnglishMalay
×
×

Cart