Siaran Media

YB Tuan Veerapan A/L Superamaniam menyumbang 450 buah buku sokongan pendidikan BM dan 70 buah kotak Dadu Gergasi Imbuhan PAK21 kepada sekolah-sekolah SJK(T) di Negeri Sembilan

Pertubuhan Tulir Malaysia ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada YB. TUAN VEERAPAN A/L SUPERAMANIAM, EXCO KERAJAAN NEGERI SEMBILAN atas sumbangan yang diberikan untuk menjayakan Program Rekonstruksi Kata Nama Terbitan SJK(T) Negeri Sembilan kepada 80 orang guru Bahasa Melayu dan berjaya mengedarkan 450 buah Buku Mari mengenali Alomorf Bahasa Melayu Melalui Teknik GAD serta 70 buah kotak Dadu Gergasi Imbuhan PAK21 kepada 61 buah SJK(T) di Negeri Sembilan secara percuma.
Ucapan setulus ikhlas turut ditujukan kepada akhbar Makkal Osai atas liputan media yang telah diberikan.

Sumber:- Makkal Osai

MITRA menyumbang 5667 buah Buku Mari mengenali Alomorf Bahasa Melayu Melalui Teknik GAD dan 576 buah kotak Dadu Gergasi Imbuhan PAK21 kepada 99 buah SJK(T) di negeri Selangor secara percuma

Pertubuhan Tulir Malaysia ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada YBrs. Tuan Raveendran Nair A/L K. Kesavan Nair, Pengarah MITRA atas sumbangan yang diberikan untuk menjayakan Program Rekonstruksi Kata Nama Terbitan SJK(T) Negeri Selangor kepada 200 orang guru Bahasa Melayu dan berjaya mengedarkan 5667 buah Buku Mari mengenali Alomorf Bahasa Melayu Melalui Teknik GAD serta 576 buah kotak Dadu Gergasi Imbuhan PAK21 kepada 99 buah SJK(T) di negeri Selangor secara percuma.
Ucapan setulus ikhlas turut ditujukan kepada akhbar Malaysia Nanban Tamil Daily atas liputan media yang telah diberikan.

Bahan Bantuan Pembelajaran dan Buku Sokongan Pendidikan BM Percuma kepada 99 buah SJK(T) di negeri Selangor

Pertubuhan Tulir Malaysia ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada YBrs. Tuan Raveendran Nair A/L K. Kesavan Nair, pengarah MITRA atas sumbangan yang diberikan untuk menjayakan Program Rekonstruksi Kata Nama Terbitan SJK(T) Negeri Selangor kepada 200 orang guru Bahasa Melayu dan berjaya mengedarkan 5667 buah Buku Mari mengenali Alomorf Bahasa Melayu Melalui Teknik GAD serta 576 buah kotak Dadu Gergasi Imbuhan PAK21 kepada 99 buah SJK(T) di negeri Selangor secara percuma.
Ucapan setulus ikhlas turut ditujukan kepada akhbar Makkal Osai atas liputan media yang telah diberikan.

Sumber:- Makkal Osai

YB Tuan Veerapan A/L Superamaniam menyumbang 450 buah buku sokongan pendidikan BM dan 70 buah kotak Dadu Gergasi Imbuhan PAK21 kepada sekolah-sekolah SJK(T) di Negeri Sembilan

Pertubuhan Tulir Malaysia (PTM) telah berjaya menganjurkan Program Rekonstruksi Kata Nama Terbitan SJK(T) Negeri Sembilan dengan kerjasama Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia (UPM) dan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, pada 29 November 2022 (Selasa), di SJK(T) Bandar Sri Sendayan. Seramai 80 orang guru yang mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu di Negeri Sembilan telah menyertai program tersebut. PTM ingin mengambil peluang ini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada YB. TUAN VEERAPAN A/L SUPERAMANIAM, EXCO KERAJAAN NEGERI SEMBILAN atas sumbangan yang diberikan untuk menjayakan program tersebut dan berjaya mengedarkan 450 buah Buku Mari mengenali Alomorf Bahasa Melayu Melalui Teknik GAD serta 70 buah kotak Dadu Gergasi Imbuhan PAK21 kepada 61 buah SJK(T) di Negeri Sembilan secara percuma. Program ini telah dirasmikan oleh YBrs. Tuan Mohamad Saizi bin Ishak, Timbalan Pengarah Pendidikan, Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD, Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan.
Ucapan setulus ikhlas turut ditujukan kepada akhbar Tamil Malar atas liputan media yang diberikan.

Sumber:- akhbar Tamil Malar