PERKONGSIAN KOMPONEN TATABAHASA DALAM PDP BAHASA MELAYU PAK21 (ZON 3: PPD KUALA LANGAT, PPD HULU LANGAT, PPD SEPANG, PPD GOMBAK)

OBJEKTIF
Membawa transformasi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan (PdPc) guru selaras dengan pembelajaran abad ke-21 (PAK21) dengan mengkhususkan komponen tatabahasa.

HASIL PROGRAM
Guru dapat memperkukuh pemahaman dalam penguasaan komponen tatabahasa dan mempelbagaikan teknik penyampaian PdP mengikut tahap perkembangan minda murid.

Dengan Kerjasama

  1. Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
  2. Pertubuhan Tulir Malaysia
  3. Jabatan Pendidikan Negeri Selangor
  4. Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Langat
  5. Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Langat
  6. Pejabat Pendidikan Daerah Sepang
  7. Pejabat Pendidikan Daerah Gombak

Penaja Utama
Y.B. TUAN GANABATIRAU A/L VERAMAN
AHLI MAJLIS MESYUARAT KERAJAAN NEGERI EXCO SELANGOR