PERKONGSIAN KOMPONEN TATABAHASA
DALAM PDP BAHASA MELAYU PAK 21
(ZON 1: PPD KUALA SELANGOR)

OBJEKTIF
Membawa transformasi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan (PdPc) guru selaras dengan pembelajaran abad ke-21 (PAK21) dengan mengkhususkan komponen tatabahasa.

HASIL PROGRAM
Guru dapat memperkukuh pemahaman dalam penguasaan komponen tatabahasa dan mempelbagaikan teknik penyampaian PdP mengikut tahap perkembangan minda murid.

Dengan Kerjasama
1. Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
2. Pertubuhan Tulir Malaysia
3. Jabatan Pendidikan Negeri Selangor
4. Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Selangor

Penaja Utama
Y.B. TUAN GANABATIRAU A/L VERAMAN
AHLI MAJLIS MESYUARAT KERAJAAN NEGERI EXCO SELANGOR

Program melalui Google Meet

Penyerahan Buku