PROGRAM PENERBITAN JURNAL BERIMPAK TINGGI
BERSAMA PENERBIT UPM

Pertubuhan Tulir Malaysia (PTM) telah menganjurkan Program Penerbitan Jurnal Berimpak Tinggi bersama Pengarah Penerbit UPM, Prof. Ir. Dr. Thariq bin Muhammad Sultan Hameed. Seramai 9 orang ahli Pertubuhan Tulir Malaysia telah menyertai program tersebut yang diadakan secara dalam talian pada 4 Mac 2022, pukul 9.00-10.00 malam. Dr. Siva Perumal Narayanan telah mengambil tugas sebagai Moderator Program. Hasil program tersebut telah membantu ahli PTM yang terdiri daripada pelajar PhD Bahasa Melayu, dalam menulis dan menghasilkan jurnal yang berimpak tinggi.