PROGRAM BUDI BICARA - PENGUASAAN KATA BERIMBUHAN AWALAN MEN-

Pertubuhan Tulir Malaysia (PTM) telah menganjurkan Program Penguasaan Kata Berimbuhan Awalan meN- yang telah diadakan secara dalam talian pada 20 Julai 2021 (Selasa), pukul 8.00 hingga 9.00 malam. 

Program ini telah dihadiri oleh 255 orang guru yang mengajar Bahasa Melayu di Sekolah Jenis Kebangsaan (Tamil) di seluruh Malaysia. Program telah dimulakan dengan ucapan perasmian oleh Presiden Pertubuhan Tulir Malaysia (PTM), Prof. Dr. Vijayaletchumy Subramaniam. 

Program ini telah diadakan untuk memberikan pendedahan kepada guru tentang pengajaran dan pembelajaran perkataan berimbuhan awalan meN-.

HASIL PROGRAM