Pintar Penjodoh Bilangan

RM30.00

  • mengandungi 70 penjodoh bilangan yang selalu digunakan di peringkat sekolah rendah
  • dilengkapi dengan contoh perkataan, gambar dan ayat contoh yang bersesuaian
  • pelbagai info bahasa dan inovasi tambahan disertakan
  • ditulis berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran (DSKP) tahap 1 dan tahap 2
  • latihan 3P untuk setiap topik
Category: